خواهشمند است جهت استفاده  از  سامانه خدمات الکترونیکی مشترکین شرکت آب و فاضلاب  روستایی استان آذربایجان غربی از مرور گر Google Chrome استفاده فرمایید.